PL
PYTAJ
ODPOWIADAJ
ZDOBYWAJ WIEDZĘ
PANEL LOGOWANIA
Zapamiętaj logowanie na 2 tygodnie
Ads:

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Poprawne zgłoszenie +5 punktów.
avatar
autor: 1991mat
Data dodania: 06.02.2012 r.
Kategoria: Bez kategorii
Nie można dodawać odpowiedzi zaraz pod swoją odpowiedzią.
avatar
Gość
Dla odpowiedzi dłuższych niż 100 znaków premia + 2 pkt. 0
Za odpowiedź na to pytanie otrzymasz 10 punktów.
Wpisz link:
Wybierz obrazek:
Lub podaj link do obrazka:
Błędne rozszeżenie pliku lub puste pole formularza!

Aby przeglądać odpowiedzi musisz być zalogowany!

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Antwo, możesz zalogować się przez Facebooka

Wszystkie odpowiedzi
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. U. 2003, Nr 153, Poz. 1505) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (?Ustawa?) w art. 2 pkt. 1a) wprowadza pojęcie beneficjenta rzeczywistego, jako osoby, która ostatecznie jest właścicielem lub sprawuje efektywną kontrolę nad podmiotem, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność. Zgodnie z treścią Ustawy "beneficjent rzeczywisty" jest to:

a)osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad podmiotem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,

b)osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,

c)osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

autor: MmmTruskawka

Zgłoś naruszenie!
Data dodania: 15:08:18 31-07-2012 r.
0 plus minus
Poprawne zgłoszenie +5 punktów.
Podobne pytania:
Linki które mogą pomóc ci w opracowaniu tego pytania:
 
Dnia 31.12.2013 - konkurs zakończony. Czy wiesz, że...
Staraj się zadawać jak najlepsze pytania - dzięki temu będziesz mógł uzyskać wysoką liczbę plusów.

KATEGORIE PYTAŃ
Regulamin | Formularz kontaktowy