PL
PYTAJ
ODPOWIADAJ
ZDOBYWAJ WIEDZĘ
PANEL LOGOWANIA
Zapamiętaj logowanie na 2 tygodnie
Ads:

Jakie nowości techniczne pojawiły się w epoce oświecenia?

Poprawne zgłoszenie +5 punktów.
avatar
autor: Irmina
Data dodania: 25.05.2012 r.
Kategoria: Nauki humanistyczne
Nie można dodawać odpowiedzi zaraz pod swoją odpowiedzią.
avatar
Gość
Dla odpowiedzi dłuższych niż 100 znaków premia + 2 pkt. 0
Za odpowiedź na to pytanie otrzymasz 10 punktów.
Wpisz link:
Wybierz obrazek:
Lub podaj link do obrazka:
Błędne rozszeżenie pliku lub puste pole formularza!

Aby przeglądać odpowiedzi musisz być zalogowany!

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Antwo, możesz zalogować się przez Facebooka

Wszystkie odpowiedzi
Wiek XVIII jest nazywany wiekiem oświecenia, co oznacza, iż po wiekach ciemnoty nastał "wiek świateł", ludzkość zaś osiągnęła nowy stan umysłu. Filozofowie oświeceniowi postawili sobie za cel naprawienie dotychczasowego sposobu ludzkiego myślenia, pełnego ciemnoty i zabobonów. Oświecenie to wiek postępowych idei i rewolucyjnych wynalazków. Ich zwolennicy masowo zakładali stowarzyszenia wolnomyślicieli- filozofów i literatów. Jak grzyby po deszczu powstawały salony literackie, czytelnie, towarzystwa, organizowane przez przedstawicieli inteligencji, przede wszystkim lekarzy, dziennikarzy czy prawników. Nowe idee docierały do coraz większej liczby odbiorców nie tylko dzięki salonom czy towarzystwom, ale główną zasługę odegrała w tej kwestii prasa. Nową myśl rozpowszechniały też loże masonerii - tajnej organizacji, propagującej hasła tolerancji, walki z przesadami. Tworzył się nowy wzór życia, charakteryzujący się wolnością światopoglądową i śmiałością prezentowania swych przekonań.
Cechą wyróżniającą oświecenie jest potrzeba edukacji. Dotychczasowy system nauczania krytykował m.in. Locke, postulując poszerzenie treści nauczania o rozwój fizyczny i higienę. Rousseau podkreślał, iż system edukacji powinien uwzględniać indywidualne możliwości dziecka. To właśnie w dobie oświecenia po raz pierwszy objęto obowiązkiem szkolnym młodzież męską. Takie zarządzenie wprowadził m.in. w państwie pruskim Fryderyk II. Jednocześnie prowadzone przez instytucje kościelne szkoły średnie, nastawione głownie na naukę teologii, łaciny i greki zostały zastąpione przez nowy typ szkół. Nauczano w nich przedmiotów użytecznych w życiu publicznym, prawa, matematyki, języków obcych, dobrych manier oraz podstaw wojskowości i jazdy konnej. W Niemczech powstawały nawet szkoły wyspecjalizowane, nastawione na naukę konkretnego zawodu. Swój renesans przeżywały uniwersytety, powstawały wyspecjalizowane szkoły wyższe, np. akademie wojskowe i techniczne. Ważną nowością epoki była laicyzacja uniwersytetów, unowocześnianie programów nauczania poprzez wzbogacanie je w treści matematyczno - przyrodnicze.

Na uwagę zasługuje również opracowanie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, czyli słownika rozumowego nauk, sztuk i rzemiosł, co zainicjował w 1751 roku Diderot. W jego zamierzeniu zadaniem owej encyklopedii było przedstawienie całego dorobku człowieka we wszystkich dziedzinach jego działalności. Głosiła ona wiarę w człowieka, postęp wiedzy a przede wszystkim nieomylność rozumu. W opracowaniu encyklopedii wzięło udział ok. 130 osób, przede wszystkim wybitni działacze epoki. Było to na pewno największe dzieło oświecenia, złożone z 28 tomów tekstów, propagujące przede wszystkim wiedzę przyrodniczą.
Krytyka stosunków społecznych i politycznych propagowana prze myślicieli oświeceniowych krytykowała ustrój absolutystyczny, torując drogę burżuazji. Dzięki temu takie warstwy jak arystokracja, szlachta i kler musiały dobrowolnie usunąć się z areny dziejowej. Ich miejsce zajęła właśnie burżuazja, która mając poparcie władcy oświeceniowego zaczęła realizować zadanie przebudowy społecznej i gospodarczej własnego kraju. Jednocześnie rozwój nauki jaki nastąpił w okresie oświecenia oraz nowe wynalazki ( telegraf optyczny, termometr, balon, samochód napędzany parą itp.) przyczyniły się do zwiększenia zasięgu podróży, rozwoju ekonomicznego Europy, co zaowocuje pod koniec XVIII wieku rewolucją przemysłową. Duże zmiany zaszły w warunkach życia codziennego, coraz więcej ulic było oświetlanych w nocy, poprawiła się komunikacja między poszczególnymi miastami, regularnie kursowała poczta.

autor: smieszek5

Zgłoś naruszenie!
Data dodania: 03:23:42 02-08-2012 r.
0 plus minus
Poprawne zgłoszenie +5 punktów.
Podobne pytania:
Linki które mogą pomóc ci w opracowaniu tego pytania:
 
Dnia 31.12.2013 - konkurs zakończony. Czy wiesz, że...
Tylko na naszym portalu możesz zarabiać realne pieniądze za zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje każdego miesiąca aż 250PLN w gotówce. Nagradzane są miejsca od 1 do 10.

KATEGORIE PYTAŃ
Regulamin | Formularz kontaktowy